WERKMANN2024-02-27T13:54:36+01:00

Društvo za poslovne usluge Werkmann osnovano je 1992. godine kao knjigovodstveni servis za manja trgovačka društva. Osim revizijskim poslovima tvrtka se bavi pružanjem knjigovodstveno- računovodstvenih usluga te savjetovanjem iz područja poreza u okviru djelatnosti. Društvo je član Hrvatske revizorske komore. U ovom trenu društvo zapošljava osam djelatnika. Naobrazba naših djelatnika i naše višegodišnje iskustvo jamči vam kvalitetnu i profesionalnu uslugu

NAŠE USLUGE

RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO

Računovodstvo je neizostavan dio svake organizacije, pružajući temeljni okvir za praćenje financijskih transakcija i pripremu relevantnih izvještaja. Ova disciplina ima ključnu ulogu u vođenju evidencije o prihodima, troškovima, dugovanjima i potraživanjima, pružajući jasnu sliku financijskog stanja poduzeća. Kroz sustavno bilježenje, klasificiranje i analiziranje podataka, računovodstvo omogućava donositeljima odluka da donose informirane strategije i planiraju buduće korake. Uz stalne promjene u poslovnom okruženju, računovodstvo igra ključnu ulogu u praćenju poslovnih performansi, identificiranju potencijalnih rizika i prilika te pridonošenju dugoročnoj održivosti organizacije. Osim toga, pridržavanje računovodstvenih standarda i zakona neophodno je kako bi se osigurala transparentnost i povjerenje dionika u poslovanje tvrtke. Stoga, računovodstvo se može smatrati kamenom temeljcem uspješnog poslovanja, pružajući neophodne informacije za donošenje odluka, poboljšanje financijske učinkovitosti i održavanje integriteta poslovanja.

FINANCIJSKA
REVIZIJA

FINANCIJSKA
REVIZIJA

Financijska revizija predstavlja nužan proces u poslovnim praksama koji pridonosi integritetu i transparentnosti financijskih izvještaja poduzeća. Ova ključna aktivnost podrazumijeva neovisno ispitivanje i ocjenu financijskih informacija kako bi se osigurala njihova točnost, relevantnost i usklađenost s računovodstvenim standardima. Financijska revizija pruža dioničarima, investitorima i ostalim interesnim skupinama povjerenje u financijsko izvještavanje, pružajući jasnu sliku o ekonomskoj izvedbi poduzeća. Osim toga, financijska revizija ima ključnu ulogu u otkrivanju potencijalnih rizika, nepravilnosti ili neusklađenosti s propisima, pružajući time osnovu za poboljšanje internih kontrola i poslovnih procesa. Revizori, koji obavljaju ovu zahtjevnu zadaću, trebaju posjedovati visoku stručnost, etičnost i neovisnost kako bi pružili nepristrane i pouzdane informacije. Kroz postupke poput testiranja transakcija, analize financijskih izvještaja i ocjene internih kontrola, financijska revizija postavlja temelje za odgovorno upravljanje resursima, pomažući poduzećima u postizanju dugoročne financijske stabilnosti i održivosti.

FINANCIJSKO
SAVJETOVANJE

FINANCIJSKO
SAVJETOVANJE

Financijsko savjetovanje predstavlja ključnu komponentu u postizanju financijske stabilnosti i uspješnog upravljanja osobnim ili poslovnim financijama. Stručnjaci za financijsko savjetovanje igraju nezamjenjivu ulogu u pružanju personaliziranih strategija koje zadovoljavaju specifične potrebe klijenata. Ovaj proces uključuje analizu financijske situacije pojedinca ili tvrtke, identifikaciju ciljeva, procjenu rizika te pružanje preporuka za optimizaciju portfelja ili poslovnog plana. Financijski savjetnici ne samo da pomažu u donošenju informiranih odluka o investicijama, štednji i proračunu, već i pružaju educirane prognoze i strategije za postizanje dugoročnih financijskih ciljeva. Kroz stalno praćenje tržišnih trendova i prilagodbu prema promjenama u ekonomskom okruženju, financijsko savjetovanje postaje ključni alat za održavanje financijske sigurnosti tijekom vremena. Važno je naglasiti da uspješno financijsko savjetovanje uključuje i aspekt edukacije klijenata, pomažući im da bolje razumiju svoje financije i razviju vlastite kompetencije za donošenje odluka. Kroz suradnju s financijskim savjetnikom, pojedinci i tvrtke stvaraju temelje za dugoročni financijski uspjeh i bolje upravljanje svojim financijskim budućnostima.

NOVOSTI U POSLOVANJU

Promjene poreznih propisa

2. siječnja 2024.|

Dopis: Promjene poreznih propisa Poštovani, od dana 01.01.2024. godine na snagu stupaju određene promjene poreznih propisa ta vam ovim dopisom donosimo sažetak: 1. Umanjenje osnovice za obračun doprinosa Od obračuna plaće za 12.mjesec za sve plaće do 1.300 € [...]

O NAŠIM KLIJENTIMA

Obrtnici i trgovačka društva predstavljaju dva temeljna oblika poslovanja s različitim karakteristikama i pravnim strukturama, ali oboje imaju značajnu ulogu u gospodarskom ekosustavu. Obrtnici, kao pojedinci ili male grupe stručnjaka, često se bave pružanjem usluga ili proizvodnjom dobara u manjim razmjerima. Ova vrsta poslovanja karakterizira veća osobna odgovornost vlasnika, koji su često i sami radnici, te fleksibilnost u donošenju brzih odluka. Obrtnici imaju mogućnost direktnog interakcije s klijentima, gradeći tako osobni odnos i izgradnju reputacije u zajednici.

S druge strane, trgovačka društva predstavljaju pravne entitete koja okuplja više osnivača ili dioničara s ciljem ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva. Ova društva, kao što su dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću, pružaju veći kapacitet za prikupljanje kapitala, omogućavajući širenje poslovanja i ulaganje u veće projekte. Pravna odvojenost između poslovanja i vlasnika često pruža dodatnu sigurnost, dok dionice ili udjeli olakšavaju ulazak investitora.

Iako se obrtnici i trgovačka društva razlikuju u svojoj veličini, pravnoj strukturi i načinu vođenja poslovanja, oboje imaju svoje jedinstvene prednosti i izazove. Odluka o odabiru između ova dva modela ovisi o specifičnim potrebama poslovanja, veličini projekta, željenom stupnju kontrole te financijskim i pravnim aspektima koje vlasnici žele postići.

[rev_slider alias=”slider-2″ /]

NAŠE REFERENCE

Kao referencu navodimo društva kojima revidiramo ili smo revidirali financijska izvješća

 • MUNJA d.d. Zagreb
 • Gradski prijevoz putnika Osijek
 • Kinematografi d.d Osijek
 • Hidrogradnja Osijek
 • Uradi sam trgovina Zagreb
 • Kairos d.o.o. Osijek
 • Fermopromet d.o.o. Novi Bezdan
 • Ferivi Co. d.o.o. Tenja
 • Remix Osijek
 • Ciprijanović d.o.o. Osijek
 • Erdutski Vinogradi d.o.o. Erdut
 • Hidraulika Kurelja d.o.o. Donja Stubica
 • Agria d.o.o. Pušćine
 • Primiko d.o.o. Mursko Središće
 • Prvo plinarsko društvo d.o.o. Vukovar
 • Dvorac d.o.o. Valpovo
 • Amplitudo d.o.o Osijek
 • Osimpex d.o.o. Osijek
 • Feroimpex d.o.o. Osijek
 • Kamenolom Gradac d.d. Našice
 • ATO inženjering d.o.o. Osijek
 • Nogometni klub Osijek š.d.d Osijek
 • Niveta d.d. Osijek
 • Euro reflex d.o.o. Osijek
 • Agrimatco d.o.o. Petrijevci
 • Novi net d.o.o. Čakovec
 • Flag International
 • Zadruga Poduzetnička mreža
 • HNK Osijek
 • Hrvatski crveni križ GD Osijek
 • Agrimatco d.o.o. Petrijevci
 • Novi net d.o.o. Čakovec
 • Flag International
 • Zadruga Poduzetnička mreža
 • HNK Osijek
 • Hrvatski crveni križ GD Osijek
 • Hrvatski zavod za zapošljavnje IPA projekt SWOT
 • Grad Ilok – IPA projekt SWOT
 • Općina Lovas IPA projekt vinska cesta
 • Općina Nijemci IPA projekt – Eko rijeka Bosut
 • Općina Vuka
 • Nansen dijalog centar za potrebe Ministarsta vanjskih poslova Kraljevine Norveške
 • Proni centar za socijalno poučavanje za potrebe Ministarstva VP Kraljevine Švedske

Iz područja računovodstva navodimo samo društva sa više od 10 zaposlenih i višemilijunskim prometom

 • Carta d.o.o. za proizvodnju papirne ambalaže
 • Nirosta d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
 • Ustanova za zdrav. njegu u kući Plužarić
 • Intimo d.o.o. za proizvodnju
 • Očna optika Lens
 • Stolarija Goood d.o.o.
 • Enmon d.o.o. za trgovinu

IZVJEŠĆA O TRANSPARENTNOSTI

KONTAKT OBRAZAC

  GDJE SE NALAZIMO

  Go to Top